Stres i ortomolekularna dijagnostika

Danas je nemoguće izbjeći u potpunosti stres. Način i tempo života suvremenog čovjeka nosi sa sobom dio obveza i briga koje se odražavaju na našem zdravlju.

Prave i jedinstvene definicije stresa nema, no možemo reći da stres predstavljaju razne „sile“ i utjecaji vanjskog svijeta. Normalna doza stresa je poželjna i korisna za čovjeka i njegov razvoj. No duže izlaganje stresu šteti zdravlju. Naime, u situacijama stresa dolazi do izlučivanja nekih neurokemikalija i hormona koji nas pripremaju za reakciju u zadanoj situaciji („fight or flee“ dakle „boriti se ili pobjeći“) i koje nam mogu spasiti život u određenom trenutku. Kod dužeg izlaganja stresu te iste neurokemikalije i hormoni počinju negativno utjecati na naše zdravlje i ukoliko ne reagiramo na vrijeme, može doći i do većih poteškoća. To se najbolje vidi na primjeru menadžerskog stresa.

S obzirom da je stres dosta subjektivan, znanstvenici se ne služe često tim terminom, tim više jer razlitiči stresori (uzroci stresa) stvaraju različite reakcije, a i utjecaj stresora varira od čovjeka do čovjeka. Prema člancima Američkog instituta za stres, nije svaki stres štetan. Slijedeća krivulja upravo prikazuje vrste stresa i kako koja vrsta utječe na čovjeka. (krivulja je preuzeta sa stranice www.stress.org).

Američki institut za stres je neprofitna organizacija osnovana 1978. godine na zahtjev Hansa Selyea, oca stresa. Među članovima se našao i Linus Pauling, otac ortomolekularne medicine.

Pa gdje onda ortomolekularna medicina ima svoju ulogu?

Ortomolekularna medicina se bavi praćenjem stanja čovjeka na staničnoj razini, te smatra da se pravovremenom intervencijom uz pomoć hrane i dodataka prehrani može spriječiti nastajanje bolesti. Prevencija je ključ zdravog načina života. Ortomolekularnu medicinu ubrajaju u biomedicinske znanosti.

U ortomolekularnoj dijagnostici se mjere mnogi parametri procesa u stanici od aktivnosti enzima do nusproizvoda određenih staničnih ciklusa, te se na taj način „zaviruje“ u stanicu svakog čovjeka ponaosob. Zato je ova vrsta dijagnostike potpuno individualna i po mjeri čovjeka. Preporuke za očuvanje zdravlja, koje osoba dobije prema pokazateljima testova ove dijagnostike, su potpuno jedinstvene i iskrojene za tu osobu.

Jedan od parametara koji se mjere u ortomolekularnoj dijagnostici je oksidativni stres.

Što je oksidativni stres?

Pojednostavljeno, oksidativni stres predstavlja neravnotežu između proizvodnje reaktivnih tvari, koje sadrže kisik i slobodne radikale, i sposobnosti tijela da ih neutraliziraju, tj. da spriječe i poprave štetu nastalu njihovim utjecajem. Te tvari su inače normalni nusproizvodi u metabolizmu kisika, ali se u određenim situacijama (primjerice izlaganje UV zračenju) mogu znatno pojačati i činiti štetu na staničnim strukturama.

Utjecajem ovih molekula dolazi do oksidacije u stanicama, a poremećaji u staničnom redoks sustavu mogu dovesti do oštećenja.

Dakle, koje pokazatelje možemo pratiti u dijagnostici?

Postoji nekoliko različitih tvari i čak aktivnosti enzima koje možemo pratiti u dijagnostici, ovisno o kojem se staničnom procesu radi. Možemo pratiti enzime koji sudjeluju npr. u fazama detoksikacije, posebice fazu II detoksikacije koja uključuje glutation (glutation transferaze) ili enzime poput supreoksid dismutaze. Možemo pratiti i oksidaciju DNA molekule preko spoja poput 8-OH-deoksigvanozina. Možemo pratiti i spojeve lipidnih peroksida.

Na što utječe oksidativni stres?

Oksidativni stres se nalazi u podlozi mnogih bolesti, poput ateroskleroze, raka, debljine, problemima sa srcem, diabetesa, hipertenzije, bolesti jetre, Parkinsonove bolesti, izlaganje teškim metalima i drugim toksinima.

Kako možemo smanjiti oksidativni stres?

Na smanjenje oksidativnog stresa možemo prvenstveno utjecati dodavanjem antioksidansa, a to su preventivno vitamini C i E, te selen, ali i neke druge tvari. Kod nekih je tipova oksidativnog stresa potrebno učiniti i neke druge intervencije (testiranje i eliminacija teških metala).

Kod nas u Poliklinici SimBex, Koranska 16, Zagreb, radimo nekoliko testova vezanih uz oksidativni stres. Naša ordinacija ortomolekularne dijagnostike je prva i jedina takva u Hrvatskoj sa više od 35 različitih dijagnostičkih testova. Za više informacija nas nazovite na besplatan info telefon 0800 206 206 ili posjetite www.simbex.hr.